Dlaczego nie można wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem z innymi odpadami?

 

Elektroodpady są źródłem surowców, które można powtórnie wykorzystać i tym samym oszczędzić naturalne zasoby Ziemi.
Dodatkowo, zużyty sprzęt bardzo często zawiera w sobie szkodliwe dla zdrowia i środowiska substancje (ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon itp.), dlatego należy go odpowiednio zutylizować.

Takie oznakowanie przypomina o nakazie selektywnej zbiórki zużytego sprzętu i zakazie wyrzucania go łącznie z innymi odpadami.

 

 

Pamiętajmy, że za wyrzucenie urządzenia elektrycznego lub elektronicznego
w miejscu do tego nieprzeznaczonym grozi mandat nawet do 5000 zł!

 

Jak można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny?

 

1. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony. Wystarczy poinformować nas o tym podczas składania zamówienia, wpisując swój komentarz w polu Twoje uwagi dla sprzedawcy.

2. Małogabarytowy zużyty sprzęt można też zostawić w dużym markecie – nawet wtedy, gdy nie kupujemy nowego produktu.
Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm.

3. Jeśli chcemy pozbyć się zużytego sprzętu, a nie wymieniamy go na nowy, to warto sprawdzić np. tablicę ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
4. Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 z pózn. zm.) zobowiązuje nasz sklep do przyjęcia zużytego sprzętu. Warunkiem jest zakup towaru tego samego rodzaju, jaki chcemy zutylizować.
Wysyłamy
Płatności