Preparat do śmietników 500 ml

49531
Preparat do śmietników 500 ml
Preparat do śmietników 500 ml
Preparat do śmietników 500 ml
Preparat do śmietników 500 ml
Cena brutto (zawiera VAT 23%)
21,40 zł / szt
Opinie: 0 Dodaj opinię »
Dostępnośćw magazynie

Wysyłka w ciągu 2 dni roboczych

Idzie Jesień!
Opis towaru

preparat do śmietników (w domu i na zewnątrz)
- neutralizuje nieprzyjemne zapachy
- przeznaczony do zwalczania much, larw, pająków oraz owadów biegających: karaluchów, mrówek, pluskiew, rybików cukrowych, prusaków
- po użyciu pozostawia przyjemny różany zapach
- opakowanie: 500 ml
- substancje czynne: Cypermetryna: 5 g/kg, Geraniol: 0,1 g/kg

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
P102 Chronić przed dziećmi
P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami


Zastosowanie:
Preparat owadobójczy w formie płynnej, gotowy do użycia, przeznaczony do zwalczania larw owadów latających - muchy domowej oraz do zwalczania pająków i owadów biegających (karaluchów, mrówek, pluskiew, rybików cukrowych, prusaków) bytujących w obrębie śmietników. Stosowanie polega na oprysku miejsc i pojemników przeznaczonych do przechowywania odpadów organicznych śmieci, w pomieszczeniach i na zewnątrz, w miejscach do tego wyznaczonych. Produkt działa poprzez bezpośredni kontakt oraz drogę pokarmową.

Sposób użycia:
Przed wykonaniem zabiegu w pomieszczeniach należy wyprowadzić ludzi i zwierzęta oraz usunąć produkty spożywcze, zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem przedmioty użytku codziennego. Opryskać preparatem powierzchnie lub zawartość pojemników z odległości ok. 30 cm w dawce 10ml/m2 (jedno naciśniecie przycisku rozpyla około 0,5 ml preparatu). Po zakończeniu wszystkich czynności pomieszczenie powinno być zamknięte przez 1 godz., a następnie wywietrzone przez przez ok. 1 godz. W przypadku stosowania na zewnątrz w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych jak np. opady deszczu, silny wiatr należy zachować szczególną ostrożność. W razie konieczności powtórzyć zabieg. Opryskane powierzchnie należy czyścić za pomocą klasycznych detergentów.

Środki ostrożności:
Po zabiegu umyć ręce i twarz wodą z mydłem. Nie spożywać. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Postępowanie z odpadami produktu (w tym przeterminowanego) i opakowaniem: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenienia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i opróżnione opakowanie po preparacie traktować jako odpad niebezpieczny. Zabrania się unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie. Przechowywać w orginalnych opakowaniach, w suchym i chłodnych pomieszczeniach  (temp. 0-30oC).

Pierwsza pomoc:
W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami, przemyć niezwłocznie dużą ilością wody (w przypadku oczu - min. 15 minut przy otwartych powiekach). W pozostałych przypadkach narażenia (drogą pokarmową i/lub oddechową), gdy wystąpią objawy złego samopoczucia, poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, chronić przed utratą ciepła. Wezwać lekarza, pokazać opakowanie preparatu. Nie wywoływać wymiotów bez konsultacji medycznej. Stosować leczenie objawowe i wspomagające. Rozważyć podanie roztworu węgla aktywnego. Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu innych, niż wynikające z klasyfikacji.

Dodaj opinię »
Cechy towaru
Producent
Hunter
Kod towaru
49531
Kod EAN
5908278949531
Waga brutto
0,6 kg
Wysyłamy
Płatności