Katalizator do spalania sadzy SADPAL - 1kg

S1112
Katalizator do spalania sadzy SADPAL - 1kg
Katalizator do spalania sadzy SADPAL - 1kg
Cena brutto (zawiera VAT 23%)
16,99 zł / szt
Opinie: 0 Dodaj opinię »
Dostępnośćw magazynie

Wysyłka w ciągu 2 dni roboczych

Opis towaru

SADPAL jest mieszaniną soli nieorganicznych, które w wysokiej temperaturze ulegają rozkładowi na substancje mające właściwości kataliczne. Służy do dopalania sadzy i osadów smołowych w paleniskach i przewodach kominowych we wszystkich typach pieców i kominków na paliwa stałe (np. węgiel i drewno). Systematycznie stosowany zmniejsza zużycie paliwa, zwieksza wydajnośc grzewczą, ogranicza ryzyko zapalenia się sadzy w przewodach kominowych.

STOSOWANIE SADPALU:
Do mocno rozgrzanego paleniska wysypać 20g. SADPALU (1 łyzka stołowa) na dobrze rozpalone paliwo (używać plastikowej łyżki). Po około 0,5h jeśli palenisko jest mocno zanieczyszczone wrzucić na paliwo drugą porcję preparatu. Praktyczny czas podawania ponownej dawki to rozpoczęcie osadzania się sadzy na wyczyszczonych wcześniej SADPALEM drzwiczkach i ściankach paleniska. Do pieców z podajnikiem ślimakowym SADPAL należy dozować bezpośrednio na retortę (wsypany bezpośrednio do zbiornika może powodować korozję). Przy systematycznym stosowaniu wystarczy 20g na 3-6 kg żaru. W każdym piecu i kominku inaczej przebiegają procesy spalania, a z tym wiąże się sposób podawania SADPALU. Ogólnie lepiej podać mniej, a częściej - dopóki nie dobierze się optymalnej dawki. Do paliw suchych: węgiel, drewno, trociny daje się mniejsze dawki. Przy paliwach mokrych, o niższej kaloryczności stosuje się dawki wyższe, średnio 1-2 kg na 1 tonę węgla lub 1,5 m3 drewna.

ZALECANE BHP:
Preparat zawiera siarczan miedzi.

H302 - Działa szkodliwie po połkięciu.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.
P102 - Chronić przed dziećmi.
P261 - Unikać wdychania pyłu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
P301 + P330 + P312 - W przypadku połknięcia: wypłukać usta; W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
P302 + P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody.
P305 + P351 + P338 - W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 - Zawartośc usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją.

Dodaj opinię »
Cechy towaru
Kod towaru
S1112
Kod EAN
5903138000025
Waga brutto
1,05 kg
Wysyłamy
Płatności